Om Aud Kvalbein

POLITISK STÅSTED:

Verdier: Jeg engasjerer meg i politikken fordi jeg ønsker at Oslo skal bli en bedre by å bo i for flest mulig mennesker. De kristne verdiene har formet europeisk kultur gjennom 2000 år. Disse verdiene understreker menneskeverd og likeverd, nestekjærlighet og omsorg, dessuten god forvaltning av skaperverket og naturen. Også i vår tid gir dette et godt grunnlag for å bygge gode samfunn for ulike mennesker.

Verdighet for eldre: Mange seniorer er friske mye lenger enn før og bør møtes med respekt for det de bidrar med av kreativitet og kunnskaper. Jeg opptatt av at eldre som trenger hjelp, skal få et verdig liv, både gjennom hjemmetjenestene og på sykehjem.

Barn og foreldre: Barn og unge skal ha en trygg oppvekst med en god skole og valgmuligheter for foreldrene til å velge selv hvem som skal ta hånd om barna deres. Derfor er jeg bl.a. for kontantstøtte for ett- og toåringer. Denne støtten bør også økes så foreldrene får et reelt valg. Foreldreretten gjør at samfunnet skal hjelpe foreldrene med barna, ikke omvendt. Foreldrene må kunne velge barnehage og skole ut fra sine ønsker. Derfor må det være økonomisk mulig å drive både private barnehager og friskoler. Dette er ikke i motsetning til at den offentlige skolen skal holde høy kvalitet.

Sårbare mennesker: Som politiker engasjerer jeg meg for sårbare mennesker. Funksjonshemmede får ofte ikke den hjelpen de har krav på fra samfunnet. Det må vi få gjort mer med. Jeg er opptatt av at rusavhengige må ha den behandlingsplassen, den boligen og det ettervernet som de spør om. Over 2000 står nå i kø for behandling bare i Oslo, og mange spør om hjelp til å bli rusfrie.

Rent vann og ren natur: I byen trenger vi ren natur og rent vann. Derfor har jeg bl.a. kjempet mot sjødeponiet ved Malmøykalven der man har pumpet ned sterkt forurensede sedimentene fra indre havn. Gift må heller ut av vannet og behandles forsvarlig, slik vi gjør med annet giftig avfall.

PERSONLIG

Oslomenneske: Da jeg var ung, gikk det nesten ikke an å si at man var fra Oslo. Alle som bodde i Oslo, var egentlig fra et annet sted i landet og skrøt av det. Men min familie er fra Oslo. Etter hvert har jeg skjønt at det går an å være skikkelig stolt av denne byen. Min familie har hatt et forhold til Oslo i 160 år eller mer. En oldefar var gassmåler på Christiania Gassverk, som åpnet i 1848. En annen drev bakeriforretning i byen. Han ble enkemann tre ganger, den fjerde konen ”klarte” å overleve ham. Tre av mine fire besteforeldre er født sentralt i Oslo by i tidsrommet 1865-1878. Noen oldeforeldre vet jeg lite om, antagelig har de bodd i byen også før 1850. Andre oldeforeldre og en bestefar kom inn fra bygder rundt Oslo, som Nærsnes i Røyken, Laheld i Lier og Trøgstad i Østfold. En oldemor drev bakeri og konditoriforretning i krysset mellom Maridalsveien og Bryggerigangen (nå Iduns gate). Jeg tror det må ha vært uvanlig at en gift kvinne i 1890-årene drev egen forretning. Hennes mann var ansatt som bokholder hos Emil Olsen. Morfar var brannmester på Grünerløkka Brannstasjon i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka. Farfar drev murmesterfirma i Nordre gate på Nedre Grünerløkka, der Evangeliesenteret er lokalisert i dag. Ellers har familien i løpet av fire generasjoner vært knyttet til bl.a. følgende adresser i byen: Deichmanns gate i sentrum, Sørkedalsveien på Majorstuen, Barliveien på Nordberg, Geitmyrsveien på Lindern, Langgaten ved Carl Berners plass, Monrads gate på Tøyen, Nils Bays vei på Tåsen, Sinsenveien (Fjellhaug skoler), Ekebergveien på Sæter, Schweigårdsgate i Gamlebyen, Gustavs gate ved Bislett og Harbitzalléen på Skøyen. Jeg regner meg som et ekte Oslo-menneske.

Kristen: 15 år gammel bestemte jeg meg for at Jesus skulle være den som ledet livet mitt. Jeg har aldri angret. Han har bare gjort meg godt. I vanskelige perioder av livet har han båret meg. Det kristne evangeliet forteller at Jesus i kjærlighet til oss gikk i døden for å betale for vårt gudshat og vår ødeleggende egoisme. Slik åpnet han veien til fellesskap med vår Gud og Skaper. Jeg opplever Jesus som en trygg veileder og rådgiver. Guds Ord i Bibelen har radikale krefter i seg. Kristne verdier fremelsker livet og bevarer det. Kristne verdier er opptatt av medmenneskers behov. Etter kristen tankegang er alle mennesker like mye verdt, og nestekjærligheten gjelder alle, også dem vi ikke liker. Kristne verdier sier at vi skal forvalte naturen til beste for oss selv og andre, også kommende generasjoner. Kristne verdier snur opp ned på det vi mennesker vanligvis tenker, og skaper samfunn der det er godt å leve for alle. Historien har mange eksempler på dette. Det fascinerer meg.

CV:

Arbeid og fulltidsverv:

2007-2011:     Varaordfører i Oslo og medlem av Helse- og Sosialkomiteen i bystyret
2003-2007:     Nestleder i Kultur- og Utdanningskomiteen i Oslo bystyre
2000-2003:     Generalsekretær og informasjonssjef i organisasjonen Menneskeverd
1998-2000:     Politisk rådgiver for utenriksminister Knut Vollebæk i Bondevik I-regjeringen.
1990-1997:     Informasjonssjef i Kristelig Folkeparti
1985-1990:      Journalistikklærer ved Gimlekollen Mediesenter. Drev samtidig eget firma for journalistiske tjenester.
1976-1985:      Redaktør og journalist i Kristelig Pressekontor
1970-1976:      Tre barnefødsler og en del småjobber.
1969-1970:      Lærer ved Hasle skole i Oslo.

Andre verv:

1990-1998:     Medlem av Kringkastingsrådet
1986-1991:      Leder og medlem av Andaktsprosjektet i NRK, initiert av kringkastingssjef Bjartmar Gjerde.

Interesser:     

  • Livsvarig medlemskap i Den Norske Turistforening
  • Medlem av Norske Kvinners Sanitetsforening
  • Medlem av Fortidsminneforeningen
  • Medlem av Interesseforeningen Oslos Middelalder
Reklamer

%d bloggere like this: